Pretecho

Ben je in verwachting? Allereerst natuurlijk gefeliciteerd! Er breekt een bijzondere tijd aan en natuurlijk wil je zo snel mogelijk kennismaken met je ongeboren kindje. Een echo is een mooie manier om je kindje uitgebreid te bewonderen en stil te staan bij al het moois dat komen gaat. 

Bij Kinderrijk Meerhoven maken wij met name medische echo’s. We weten echter dat zwangeren, hun partner en naasten graag vaker naar hun ongeboren kind willen kijken. Met name het ontdekken of hun kindje een jongen of een meisje gaat worden, is iets waar met ongeduld naar uit wordt gekeken. Daarom kun je bij Kinderrijk Meerhoven naast medische echo’s, ook terecht voor een pretecho geslachtsbepaling. 
Een pretecho is een echo zonder medische indicatie en op eigen kosten; puur voor de pret dus! 

Pretecho
Pretecho geslachtsbepaling

Ben je ook zo nieuwsgierig naar het geslacht van je kindje? En kun je niet wachten tot de 20-wekenecho om te weten te komen of het een jongen of een meisje wordt? Kom dan eens langs in onze praktijk in Eindhoven voor een geslachtsbepalingecho. Dat kan al vanaf 15 weken. Mocht tijdens deze eerste pretecho het geslacht van je kindje niet goed in beeld komen, dan mag je gratis terugkomen voor een nieuwe poging.

Kosten: € 42,50
Duur: 15 minuten
Vanaf 15 weken

Algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en verrichtingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

Reserveringen 
Een afspraak kan telefonisch of per email worden gemaakt. Deze wordt per email bevestigd. De afspraak is definitief na de bevestiging per email.   

Algemeen 
De pretecho geeft de gelegenheid de baby tijdens de zwangerschap te bekijken. Er wordt niet gekeken naar eventuele afwijkingen en de echo mag derhalve niet worden gezien als een medische beoordeling. Mocht de echografist desondanks toch een afwijking vermoeden, dan houdt deze zich het recht voor om, in overleg met de ouder(s), dit te melden aan de zwangerschapsbegeleider. Behoudens bovenstaande uitzondering verplicht de echografist zich tot geheimhouding van alle informatie verkregen tijdens de echo.

Het goed kunnen uitvoeren van een pretecho is onder meer afhankelijk van de positie van een kind en de beeldkwaliteit van de echo. Hier heeft een echografist niet altijd invloed op.
Indien het geslacht van een kindje niet bepaald kan worden tijdens de eerste afspraak, dan bestaat de mogelijkheid om éénmaal kosteloos terug te komen.
De echografist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor achteraf gebleken afwijkingen bij het kind of foutieve beoordeling van het geslacht. 

Ondanks jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echografische apparatuur. De echografist neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op de lange termijn.

Het consult is een vrije keus van elke cliënt en bij het maken van de afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met de gestelde voorwaarden.

Annulering van de afspraak
Annulering van de afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel het niet verschijnen op de afspraak, dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij technische gebreken wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

Betaling
Betaling vindt plaats contant of per pin.

Aansprakelijkheid 
Verloskundige praktijk Kinderrijk Meerhoven en de echografist aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan cliënten, door welke oorzaak dan ook, tijdens het maken van de echo. Tevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door deelnemers gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

Interesse?

Kom eens kijken!